Veckans Bilder i Sundom TV

Här uppdateras Veckans Bild från Textslingan endera då den sätts in eller senare. 

Vill du ha med en bild så sänd den på e-post info@sundomtv.fi Eller direkt här-> >Skicka din bild här (via hemsidan)